ไขข้อข้องใจระบบเครื่องเสียงห้องประชุมที่นิยมมีกี่แบบ

ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุปกรณ์ที่คล้าย ๆ กัน มีไมโครโฟน เครื่องผสมสัญญาณเสียง เครื่องขยายเสียง และลำโพง แต่ความแตกต่างโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความต้องการในการใช้งาน ดังนั้นการแบ่งรูปแบบห้องประชุมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น

1. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมทั่วไป

โดยส่วนใหญ่บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการ มักจะต้องมีห้องประชุมอย่างน้อย 1 ห้อง เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ห้องแบบนี้จะเป็นห้องขนาดเล็ก ระบบเสียงในห้องก็อาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นมากนัก เพราะนั่งพูดคุยกันธรรมดาก็ได้ยินกัน แต่ระบบภาพนั้นจำเป็นต้องมี อาจจะเป็น ทีวี ขนาดที่พอเหมาะกับห้อง เพื่อฉายภาพขึ้นจอได้ ส่วนไมโครโฟนหรือระบบเสียงอื่น ๆ อาจจะไม่มีความจำเป็น หรือจะมีไว้ก็เพื่อความสะดวกก็สามารถทำได้

2. ระบบเครื่องเสียงเสียงห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ออนไลน์

ห้องประชุมในรูปแบบนี้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพ หากเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก อาจจะเป็นระบบชุดอุปกรณ์อย่างง่าย ๆ เช่น Video Bar ที่มีทั้งกล้อง ลำโพง และไมโครโฟนในตัว หรือชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟนแบบรอบทิศทางวางไว้บนโต๊ะแต่ต้องมีกล้องแยกออกมาต่างหาก ก็สามารถใช้งานได้สำหรับห้องขนาดเล็ก

หากเป็นห้องประชุมที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ก็จะต้องเพิ่มระบบชุดไมโครโฟนประชุมเข้าไป เพื่อให้สามารถพูดคุยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องมีระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ให้เสียงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จำนวนของลำโพงและเครื่องขยายเสียงนั้น ต้องมีการคำนวณให้ครอบคลุมพื้นที่ อาจจะต้องให้ทางวิศวกรเสียงเป็นผู้คำนวณ เพื่อความแม่นยำ และต้องมีอุปกรณ์ที่นำสัญญาณภาพและเสียงเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งสัญญาณให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงเพิ่มเติม

ระบบภาพที่ใช้ก็จะต้องมีกล้องที่เป็นระบบ Pan Tilt Zoom ระบบจอภาพขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน อาจจะเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือจอทีวีก็ได้

3. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบอร์ดบริหาร หรือห้องประชุมสภา

ห้องประชุมบอร์ดบริหารและห้องประชุมสภานั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นห้องที่ใช้ในการตัดสินใจการขับเคลื่อนขององค์กร ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จึงต้องมีความพิเศษเป็นอย่างมาก เพราะการประชุมบอร์ดบริหารขององค์กรหรือการประชุมสภานั้น มีความตึงเครียดพอสมควร เพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจ ทั้งเรื่องงบประมาณ ยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร

ระบบที่ใช้นั้นต้องมีชุดไมโครโฟนประชุมที่มีระบบลงคะแนน อุปกรณ์ขยายเสียงต้องมีคุณภาพสูงสุด เพราะการนั่งฟังเสียงที่ไม่ดีนาน ๆ นั้น มีผลต่อสุขภาพร่างกายและก่อให้เกิดความเครียด การประชุมแต่ละครั้งมักจะใช้เวลานาน จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีวิศวกรเสียงเป็นผู้ออกแบบและเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างยิ่ง

ระบบภาพควรใช้ระบบที่มีคุณภาพสูงถนอมสายตา มีกล้องที่สามารถจับใบหน้าและแววตาของผู้เข้าประชุมได้ ระบบแสงต้องมีความสว่างที่เพียงพอไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อตา

4. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่แบบเน้นการบรรยาย

สำหรับห้องขนาดใหญ่ที่เน้นการประชุมสื่อสารทางเดียวหรือมีสื่อสาร 2 ทางบ้าง ควรเลือกใช้ระบบขยายเสียงที่มีความครอบคลุม มีความชัดเจนทุกพื้นที่การฟัง ระบบไมโครโฟนควรใช้เป็นไมโครโฟนไร้สาย เพื่อความสะดวกในการบรรยายและการประชุม ลำโพงที่ใช้ก็จะต้องมีขนาดความดังที่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะคำนวณความดังของเสียงรบกวน และออกแบบระบบเสียงให้มีความดังมากกว่าเสียงรบกวนอย่างน้อย 10dBv

5. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมเทรนนิ่ง

ห้องลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นห้องขนาดกลาง มักต้องการให้ผู้บรรยายมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว เพราะการเทรนนิ่งนั้น มักจะใช้ท่าทางของมือในการประกอบการบรรยาย บางครั้งมือของผู้บรรยายมักจะไม่ว่างมาจับถือไมโครโฟน จึงจำเป็นต้องออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้งาน และให้ระบบเสียงมีความดังที่ครอบคลุมเพียงพอ

อุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมที่นิยมเลือกใช้

1. ชุดไมโครโฟนประชุม เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะใช้งานง่าย สามารถใช้ไมโครโฟนเป็นจำนวนมากได้โดยไม่ต้องเดินสายเป็นจำนวนมาก และความพิเศษของชุดไมโครโฟนประชุม คือ มีทั้งระบบเดินสายสัญญาณและระบบไร้สาย อีกทั้งยังมีระบบกดไมโครโฟนแล้วกล้องหันมาโฟกัสผู้พูดได้อีกด้วย

2. ไมโครโฟนทั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่เลือกใช้สำหรับห้องประชุมที่ไม่ต้องการให้มีผู้พูดจำนวนมากพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไมโครโฟนแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ในปัจจุบันนั้น ระบบดิจิตอลก้าวล้ำไปมาก อุปกรณ์เครื่องผสมสัญญาณจึงเริ่มใช้ระบบดิจิตอลเป็นหลัก เพราะมีขนาดที่เล็ก แถมยังจดจำค่าบันทึกต่าง ๆ ของเครื่องได้ จึงมักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการทำระบบเครื่องเสียงห้องประชุม

มิกเซอร์สำหรับห้องประชุม
ลำโพงห้องประชุม

4. ลำโพงและเครื่องขยายเสียง ลำโพงในห้องประชุมนั้นมีให้เลือกหลากหลาย ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับวิศวกรเสียงเป็นผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้ลำโพงชนิดใด มีทั้งแบบลำโพงตู้ที่เรียกว่า Point Source หรือลำโพงแขวนที่เรียกว่า Line Array

สรุป

เครื่องเสียงห้องประชุมนั้น รูปแบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานและการออกแบบของวิศวกรเสียง การได้เข้าใจถึงรูปแบบการประชุมคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม

หากอยากได้ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมที่ตอบโจทย์การประชุมขององกรณ์ สามารถติดต่อขอคำปรึกษา Audio Meeting Room ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-550-6340 หรือ 064-198-2499 ส่งแบบขนาดห้องประชุมมาได้ที่ Line @audiomeetingroom